Full fart på nye spor mellom Drammen og Asker

Mandag morgen 3. august går togene mellom Drammen og Asker på splitter nye spor etter omfattende arbeid i sommer.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 2. august 2020 klokken 11:42

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Et gult arbeidstog som står i et jernbanespor.

Drammenbanen har fått 50 000 nye sviller og 60 000 meter skinner i sommer. Foto: Anders Ekman, Baneservice

– Denne gang ligger vi an til å gi kundene et fullverdig togtilbud fra mandag av, sier prosjektsjef Rune Olsen i Bane NOR. Vanligvis må togene kjøre med redusert hastighet den første tiden for å stabilisere sporet, men nå er sporene «innkjørt» på forhånd slik at togene allerede på mandag kan holde maksimal hastighet.

– Vi vil takke de reisende for tålmodigheten. De har fått en mer stabil bane med de omfattende arbeidene som nå er gjort. Vi tar likevel forbehold om at det kan dukke opp behov for små justeringer i togtilbudet første driftsuke og ber om forståelse for det, sier Rune Olsen.

Mye på kort tid

Totalt er 30 kilometer med spor fornyet mellom Asker og Brakerøya. Dette innebærer rensing og utskifting av all ballast på strekningen, utskifting av 50 000 sviller og 60 000 meter skinner. Aldri tidligere er så mye spor fornyet på så kort tid. Nye sviller ga muligheten til å bruke grovere skinner som gir økt styrke og bedre komfort for de reisende. I tillegg er det etablert mastefundamenter for nytt kontaktledningsanlegg som skal bygges i 2021, samt at det er gjort en del mindre oppgraderingsarbeid på strekningen.

Se reportasje fra NRK: Arbeid på Drammenbanen(├ąpnes i ny fane)

– Da vi planla sommerens arbeider i Lieråsen tunnel og mellom Lier og Brakerøya, la vi inn en mulighet til å kjøre et tungt tog på strekningen hvis fremdriften av arbeidene tillot det. Hensikten var å stabilisere sporene med tonnasjekjøring og en sluttjustering for å slippe saktekjøring etter gjenåpning. En løsningsorientert entreprenør, god framdrift og et godt samarbeid gjennom sommerstengingen gjorde dette mulig før åpningen. Dette er vi glad for og stolte av, sier prosjektsjef Olsen.

1800 tonn har passert

Han forteller at det aldri tidligere er kjørt et sporombyggingstog og et renseverk for totalfornyelse av spor gjennom en så lang, trang og gammel tunnel i Norge tidligere.

– Vi var spente på hvilke hindringer som kunne dukke opp i grunnen og hva dette ville bety for fremdriften. Det ble gjort grundige undersøkelser i forkant, og heldigvis fikk vi få problemer. Sporombyggingen gikk noe raskere enn planlagt. Dermed var det tid nok for entreprenøren Baneservice til å få kjørt et eget tog med to store lokomotiver og 20 tungt lastede godsvogner som totalt veide 1800 tonn fram og tilbake 42 ganger for å oppnå krav til belastning av det nye sporet samt en siste sporjustering mellom Brakerøya og Asker.

Denne kjøringen har nå stabilisert det nye sporet slik at de ordinære togene kan holde maksimal hastighet på 130 km i timen fra mandag av.

– Vi er svært glade for at vi fikk dette til slik at de togreisene skal slippe forsinkelse i dagene etter at vi har åpnet strekningen, sier prosjektsjef Olsen.

Også Drammenbanen mellom Sandvika og Asker har vært stengt i fem uker for bygging av nytt kontaktledningsanlegg som forsyner togene med kjørestrøm. Mandag morgen vil lokaltogene (L1) mellom Spikkestad og Lillestrøm gå som normalt på strekningen.

Stabil strømforsyning

Det gamle kontaktledningsanlegget var fra 60-tallet og overmodent for utskifting. Nye kontaktledninger gir stabil strømforsyning og antall feil som kan forstyrre trafikken vil bli langt færre. I tillegg er det gjort sporarbeider, vegetasjonsrydding, fjellsikring og vedlikehold av støttemurer mens strekningen var stengt for togtrafikk.


Publisert: 2. august 2020 klokken 11:42

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01