Frykter smell på planovergangene i sommer

I sommer skal ekstra mange på bilferie i eget land. Dermed øker risikoen for trafikkulykker på planovergangene. Pål Buset jobber med holdningsskapende arbeid i Bane NOR og er bekymret for at liv kan gå tapt i sommer.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 7. juli 2020 klokken 14:39

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

– Vi frykter at det kan smelle på planovergangene i sommer. Mens fastboende kjenner farene, er det mange som ikke er klar over at tog ikke oppfører seg som andre kjøretøy. Toget kan verken bråbremse eller svinge unna. Det kommer fort og nesten lydløst. Derfor er det viktig å være ekstra varsom når en planovergang skal krysses, sier Pål Buset.

Alle planoverganger på offentlig vei er sikret med for eksempel bomanlegg. På private småveier finnes derimot usikrede planoverganger. Disse veiene går blant annet til fritidsboliger eller gårdsbruk som fra gammelt av ligger på andre siden av jernbanen fra hovedveien. Det er 249 usikrede planoverganger i daglig bruk på private småveier i Norge. Halvparten av disse ligger langs Rørosbanen og Solørbanen.

– Den som skal krysse en planovergang har et soleklart ansvar for å ha respekt for toget og følge trafikkreglene, sier Pål Buset.

Det er 1.664 planoverganger på banestrekninger som har togtrafikk. Det er fire hovedtyper av planoverganger:

  • Offentlig: 440 stk planoverganger på offentlig vei med teknisk sikring som bom og varsling.
  • Privat: 249 stk usikrede private planoverganger på privat vei i daglig bruk av motorkjøretøy.
  • Næring: 720 stk til jordbruk og skogbruk med grind og skilt
  • Gangvei: 255 stk gangvei og/eller båsgrind, stengt for biltrafikk

Bane NOR ønsker færre planoverganger og jobber kontinuerlig med å legge dem ned. Målet er at usikrede planoverganger skal vekk innen 2028. Hvert år de siste årene er det fjernet ca 25 planoverganger. De blir som regel erstattet av alternative veier, underganger eller blir stengt etter avtale med grunneiere.

Siden 1950 er det fjernet over 1500 planoverganger i Norge og ulykkestallene går nedover.


Publisert: 7. juli 2020 klokken 14:39

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01