Forteller Bane NOR sannheten?

I går slo Aftenposten stort opp om hvordan de, ved hjelp av ikke navngitte kilder, påstår at Bane NOR har unnlatt å fortelle sannheten om utfordringer i flere store utbyggingsprosjekter.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 23. mars 2020 klokken 16:45

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Ifølge Aftenposten var det ubehagelig for Bane NOR å fortelle om utfordringene og derfor skyldte på Korona-krisen ved avlysning av to kontrakter på Dovrebanen.

Avlyste kontrakter

Som vi har fortalt Aftenposten er vi midt i tidenes største satsing på jernbanen med en mer omfattende prosjektportefølje enn noen gang før. Vi har vært klar over utfordringer med å gjennomføre porteføljen slik den ligger i NTP da NTP har urealistiske lave kostnadsestimat.  Det er ikke riktig slik Aftenposten påstår, at vi brukte Korona-krisen for å gjemme denne utfordringen. Årsaken til avlysningen av kontraktene på Dovrebanen er pandemien. Det er riktig at det er et sammensatt bilde totalt sett, men Korona-viruset ble dråpen som fikk det til å flyte over, og vi så ingen annen utvei enn å stanse opp. 

Fremtidige budsjettforhold

Aftenposten skriver om «det dramatiske styremøtet» den 29. januar. Det korrekte er at det var et ordinært styremøte den 29. januar.  Aftenposten har bedt om innsyn i – og mottatt– styreprotokollen fra møtet. Aftenposten skriver at styreprotokollen ikke er fullstendig. Det er galt. Protokollen er fullstendig, men noe av informasjonen er sladdet av helt nødvendige årsaker i henhold til Offentlighetsloven. All aktivitet som omhandler fremtidige statsbudsjett er per definisjon unntatt offentlighet.

Aftenposten har mange påstander om forhold som gjelder budsjetter utover 2020. Statsbudsjett utover inneværende år er ikke klart og dermed ikke noe Bane NOR hverken kan uttale oss om eller som vi har kjennskap til hva faktisk kommer til å bli. Det er allikevel helt naturlig at Bane NOR har dialog om fremtidige investeringsbehov med Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet basert på forventet utvikling i vår store prosjektportefølje. Det er slik samarbeidsmodellen mellom oss, direktoratet og eier fungerer.

Innimellom er det dog slik at man må vente med å gå ut med en informasjon til man har et helhetsbilde, en tydelig plan og nødvendig avklaring med eier.

Fullt trykk men overhengende risiko for forsinkelser

Til tross for at våre leverandører og entreprenører gjør en fantastisk jobb er det allikevel overhengende risiko for at Korona-situasjonen kan medføre fremdriftskonsekvenser for prosjektene våre. De fleste av leverandørene og entreprenørene har medarbeidere i karantene grunnet Korona, og vi er nødt til å sikre rasjonell framdrift på allerede igangsatte prosjekter fremfor oppstart av nye prosjekter. Men vi presiserer igjen, vi har ingen intensjon om å redusere aktivitet i prosjektene våre. Det er høyt trykk, og vi er imponert over våre entreprenører og leverandører som jobber meget godt med å sikre fremdrift i prosjektene i denne krevende situasjonen.

Vi kommer til å informere mer om status for den planlagte prosjektporteføljen så snart det foreligger en plan og beslutning i samarbeid med direktoratet og departementet.

Det er vesentlig å forstå at hverken administrasjon eller styret i Bane NOR kan utsette prosjekter besluttet av Stortinget. Det er politiske beslutninger som må initieres og fattes av departementet og Stortinget.


Publisert: 23. mars 2020 klokken 16:45

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01