Færre passasjerer enn normalt og redusert togtilbud

Bane NOR har koordineringsansvaret for togselskapene i den nasjonale dugnaden for å redusere utbredelsen av korona og gjør hva vi kan for å holde togtrafikken i gang, men koronaviruset får nå konsekvenser for Vys buss- og togtilbud på Østlandet, og flere endringer forventes.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 17. mars 2020 klokken 09:46

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

En informasjonsplakat som gir informasjon om hvordan unngå koronavirus

Plakat på stasjonene. Foto: Bane NOR

Bane NOR er i løpende dialog med togselskapene for å sikre en felles håndtering av situasjonen og koordinering av tiltak mot de reisende.

- Vårt oppdrag fra regjeringen er å holde trafikken i gang, slik at kritisk personell kommer seg til og fra jobb. Felles informasjon til de reisende med klare anbefalinger som er i tråd med rådene fra helsemyndigheten er avgjørende. Det er viktig at vi alle bidrar i den nasjonale dugnaden slik at vi kan ivareta sårbare grupper i samfunnet og få kritisk personell på jobb, sier Bjørn Kristiansen, konserndirektør for Kunde og Trafikk i Bane NOR.

Færre tog i rushtrafikken på Østlandet fra 17. mars

Vy varsler på sine nettsider om endringer i togtilbudet. - Det går fortsatt tog, men ikke like ofte som du er vant til, heter det. Det blir også halvtimesruter på flere lokaltrogstrekninger, og flere endringer kan komme i tiden fremover. 

Vis hensyn – hold avstand

Basert på råd fra helsemyndighetene har Bane NOR laget nye plakater som nå er hengt opp på utvalgte stasjoner og på togene.

- Statsminister Erna Solberg sa på sin pressekonferanse i går at vi står sammen gjennom denne perioden ved å holde avstand. Vår oppfordring til alle reisende er å vise hensyn og holde minst en meter avstand til hverandre, sier Kristiansen.

Færre reisende på våre stasjoner

I går oppfordret også regjeringen folk til å unngå offentlig transport og andre steder der du lett kan komme nær andre, så langt det lar seg gjøre. Unngå fritidsreiser, og unngå alle reiser som ikke er helt nødvendig, sa helseminister Bent Høie.

- Tilbakemeldingene fra våre medarbeidere tyder på at folk i stor grad har tatt til seg rådene om å redusere reisevirksomheten. I dag har det vært langt færre passasjerer på de større stasjonene enn normalt. Togselskapene kan fortelle om svært få reisende på flere av deres avganger., sier Bjørn Kristiansen.

Regjeringen har gitt Bane NOR i oppdrag å holde togtrafikken i gang slik at kritisk personell skal kunne komme seg til og fra jobb. Kollektivtransporten er en av 15 kritiske samfunnsfunksjoner som fortsatt skal opprettholdes.


Publisert: 17. mars 2020 klokken 09:46

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01