Et viktig bidrag i et presset marked

Bane NOR ønsker å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen ved å slippe nye oppdrag ut i markedet. Nå er tre nye kontrakter lyst ut, med en samlet verdi på over to milliarder kroner.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 6. mai 2020 klokken 15:03

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

De nye kontraktene inngår i byggingen av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, fra Drammen til Kobbervikdalen. Bane NOR holder dermed fortsatt fullt trykk på den omfattende InterCity-utbyggingen på Østlandet. Med denne utbyggingen vil jernbanen gi halvannen million innbyggere kortere reisetid, flere avganger å velge i og bedre punktlighet. Det skjer gjennom planlegging og bygging av 270 km dobbeltspor på Østlandet.

Forsterker tiltakene

De tre konkurransene som Bane NOR utlyser er en del av utbyggingen av Vestfoldbanen, fra Drammen og sørover. Kontraktene har vært planlagt utlyst våren 2020, helt uavhengig av koronakrisen.

– Utbyggingsdivisjonen har lenge jobbet med mål om å få disse tre kontraktene ut i markedet våren 2020. Med korona-krisen som nå rammer næringslivet ser vi at dette samtidig blir et viktig bidrag for å holde aktiviteten oppe i markedet. De nye kontraktene dreier seg om bygging av nye dobbeltspor, mens krisepakken som ble vedtatt 31. mars handlet om vedlikehold av jernbanen, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Målet er at de tre kontraktene skal signeres i første kvartal 2021, med oppstart av arbeidet samme vår.

Utsikter til oppdrag for flere bransjer

Innholdet i kontraktene gir mulighet for oppdrag for flere fag og bransjer. Den ene omfatter ombygging av Drammen stasjon, arbeid på Bybrua i Drammen, samt en del veiomlegginger i byggefasen.

En annen handler om bygging av spor og kontaktledningsanlegg på strekningen som er under bygging fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen. Vi utlyser også alt av elektro- og telearbeid i hele prosjektområdet, som strekker seg fra Drammen til Kobbervikdalen.

De pågående arbeidene i Drammen omfatter 10 km nytt dobbeltspor, hvorav syv km går i tunnel under Strømsåsen, i tillegg til oppgradering av stasjonen i Drammen.

God fremdrift – også med koronatiltak

Det er ingen tvil om at de tre kontraktene fra utbyggingsprosjektet på Vestfoldbanen bidrar positivt i den store sammenhengen akkurat nå; til lysere fremtidsutsikter og større muligheter til å holde hjulene i gang.

– Fra før av ser vi at entreprenørene i utbyggingsprosjektene har klart å holde framdriften oppe også i koronakrisen. Det er tatt grep for å kunne jobbe sikkert og å gjennomføre planlagte aktiviteter. Det har ikke gått på bekostning av helsemyndighetenes pålegg for å motvirke smittespredning, sier Frimannslund.

Merker dugnadsånden

I en periode der støyende arbeid må bli utført mens folk flest måtte holde seg hjemme, er han takknemlig for forståelsen Bane NORs ulike utbyggingsprosjekter møter i befolkningen.

– Vi merker folks dugnadsånd gjennom forståelsen alle de berørte naboene viser for at vi må holde hjulene i gang, sier konsernsjefen.

Dobler kapasiteten på Vestfoldbanen

Utbyggingsprosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen fikk i juni 2019 vedtatt en styringsramme på 12,7 milliarder i Stortinget.

– Dobbeltsporet skal etter planen være klare til bruk ved utgangen av 2024. Da vil kapasiteten mellom Drammen og Tønsberg bli mer enn doblet, og det blir mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Dette skal gi de reisende her en enklere hverdag, og gjøre trafikkavviklingen i Drammen enklere, sier Frimannslund.


Publisert: 6. mai 2020 klokken 15:03

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01