En vellykket påske for Bane NOR

Gjennom hele påskeferien har vi jobbet med nødvendig vedlikeholdsarbeid og utbygging i områder som til daglig har tett togtrafikk. Alt påskearbeidet har gått etter planen.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 14. april 2020 klokken 08:53

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Folk i gult vernetøy går og befarer inne i en jernbanetunnel

Fra Follobaneprosjektet i påsken. Foto: Stefan Okstveit/Bane NOR

Siden fredag 3. april har det pågått arbeid på norsk jernbane. Mens nordmenn har måttet holde seg hjemme denne påsken på grunn av koronaepidemien, har Bane NOR hatt ca. 1100 arbeidere i sving for å utføre helt nødvendig vedlikeholdsarbeid og arbeid for å opprettholde fremdriften i våre utbyggingsprosjekter.

– Først og fremst ønsker jeg å berømme den innsatsen som har blitt gjort i påsken. Entreprenører, leverandører og egne ansatte har stått på gjennom hele uken. Arbeidet i påsken har vært planlagt i lang tid, og selv om det så mørkt ut en stund da koronatiltakene fra helsemyndighetene satte inn, har vi fått gjort alt vi planla, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Koronatiltak

Regjeringen og Stortinget kom før påske med viktige tiltakspakker for å holde hjulene i samfunns- og næringslivet mest mulig i gang gjennom koronakrisen. Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er rammet av krisen, og det har derfor vært viktig for oss i Bane NOR å opprettholde aktiviteten i arbeidet, også i påsken. Med hensyn til Koronaviruset har arbeiderne vært underlagt annerledes og strengere regler for samarbeid, hygiene og samlinger enn det de normalt er vant til.

– Det har gått veldig bra med jernbanen så langt i koronakrisen. Vi har greid å opprettholde hele jernbanenettet i Norge og vi har klart å gjennomføre det planlagte arbeidet i påsken. Det gjelder å utnytte tiden effektivt når togene står, og det er vi godt fornøyde med å ha fått til, sier Frimannslund.

Hva gjorde vi i påsken?

Bane NOR har sammen med våre samarbeidspartnere utført følgende arbeid gjennom påsken;

Follobanen og Østfoldbanen

53 selskaper har deltatt med å holde hjulene i gang i Follobaneprosjektet i påskeuken. Ved Oslo S og på Ski stasjon har det pågått omfattende anleggsarbeid knyttet til byggingen av Norges største samferdselsprosjekt. 

På strekningen Sandbukta–Moss–Såstad ble to planoverganger oppgradert i Rygge, og ved Carlberg Gaard ble det utført rørarbeid. I tillegg har arbeidet denne påsken lagt et viktig fundament for senere arbeid i utbyggingen av nytt dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i sør.

I Fredrikstad har vi hevet Grønli bru. I tillegg har vi utført diverse vedlikeholdsarbeid på Østfoldbanen.

Den største jobben på Østfoldbanen foregikk på Bekkelaget. Her har vi skiftet ut sviller på en strekning på om lag 800 meter. I tillegg har det pågått forberedende fjellsikring for ny støttemur som skal bygges. Det ble også foretatt grunnundersøkelser (graving) bl.a. for å kartlegge miljøforurensning.

Drammenbanen/Askerbanen

I den 10,7 km lange Lieråsen tunnel har vi blant annet skiftet sporveksler i tunnelen i tillegg til forberedelser til sommerens arbeid. Vi har skiftet skinner og sviller på brua over Lierelva og boret fundamenter for nye master til kontaktledning på strekningen Lier–Brakerøya. Det blir saktekjøring for togene mellom Lieråsen og Brakerøya de kommende dagene, dette på grunn av sporstabilisering. Det er kun snakk om få minutters forsinkelser, og skal etter planen oppheves fra og med mandag 20. april. 

Mellom Lysaker og Asker på Drammenbanen, har det pågått signalarbeid på Høvik stasjon. Vi har startet bygging av nytt kontaktledningsanlegg mellom Slependen og Høn, og på Askerbanen har det blitt gjort sporarbeid gjennom påsken.

Også på Spikkestadbanen ble det utført arbeid, både i sporet, bl.a. utskifting av skinnekapp, sliping og sveis. Mesta utførte også fjellrensk og fjellsikring.

Vestfoldbanen

I forbindelse med byggingen av nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen har vi i påsken jobbet med en større omkobling av strømforsyningen ved Drammen stasjon. Det er faset inn et nytt koblingshus på høyspenningsanlegget for kjørestrøm, i tillegg har vi oppgradert eksisterende skjermbasert trafikkstyringssystem ved Drammen stasjon.

Videre har vi bygd midlertidige føringsveier for strømkabler ved Drammen stasjon. Føringsveiene er ca 140 meter kabelkanaler i betong som blir liggende over bakkenivå i området ved stasjonsbyggene og blokkene rett vest for bybrua.

Dovrebanen

Ved Ler stasjon har det i hele påsken pågått arbeid ved anlegget «Ler kryssingsspor» sør for Trondheim. I løpet av arbeidsdøgnene er det montert to nye bruer over ei lokal elv, perrongen er forlenget til 125 meter, sporet er hevet, og det er montert ny kjøreledning på strekningen.

Ler kryssingsspor åpner i løpet av sommeren, med et nytt og forlenget kryssingsspor, som kan håndtere lange godstog på opptil 650 meter. Dette vil være med på å skape større fleksibilitet på strekningen, og godstogene kan da kjøre på strekningen uten tidstap.

Gjøvikbanen

3-6. april foregikk det også mye anleggsarbeid ved Gjøvik stasjon, knyttet til det nye anlegget for hensetting (parkering) av FLIRT-tog.

Alt av planlagt arbeid, graving for nye kabelføringer som ledd i forberedelse til flytting av innkjørsignalet til Gjøvik stasjon, ble utført i påsken.


Publisert: 14. april 2020 klokken 08:53

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01