Beredskapsterminal sørger for frakt av gods på jernbane

På Palmafossen beredskapsterminal står Cargonet klare til å ta imot det første godstoget fra Voss. Det skal utføres arbeid på Bergensbanen, og i to perioder skal det være helt steng for alle tog til terminalen i Bergen. Det har Bane NOR nå funnet en løsning på.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 11. november 2020 klokken 08:25

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Et rødt godstog kjører på et jernbanespor

Godstog på beredskapsterminalen ved Palmafossen 13. november. Foto: Amund Rasten, Bane NOR

For første gang skal en beredskapsterminal bli brukt i forbindelse med arbeid på jernbanen, for å frakte gods på deler av en ellers stengt strekning. Et eget lokomotiv skal trekke godsvogner fra Voss stasjon til Palmafossen, før godset skal fraktes videre i lastebiler til Bergen.

- Ved å ta i bruk Palmafossen får vi nå kjørt godset så nærme Bergen som mulig. Det er første gang vi gjør dette og nå får vi testet hvordan vi kan bruke terminalen i fremtiden, forteller terminalleder Ove Algrøy i Bane NOR.

Mellom Oslo og Bergen fraktes normalt halvparten av godset med tog. Ved å benytte beredskapsterminalen mens banen er stengt vil det bli kjørt rundt 100 færre lastebiler på strekningen i døgnet. Godstogene kan nemlig kjøre som normalt mellom Oslo og Voss.

- Vi og togselskapene må tenke nytt for å finne løsninger med vareeierne når banen er stengt. De har store utfordringer med å finne nok transportkapasitet på veien og kan ikke flytte gods fra bane til vei over natten. Vi er glade for å ha funnet en løsning sammen, sier Algrøy.

Palmafossen er en av seks beredskapsterminaler i Bane NOR som skal brukes dersom en del av en banestrekning må stenges som følge av for eksempel ras eller andre naturskader. Dermed kan godstog som er underveis lastes om til lastebiler ved hendelser som medfører stengte delstrekninger. Godstrafikken kan også opprettholdes på deler av strekningene dersom banen skulle bli stengt i et lenger tidsrom. Målet er å skape større trygghet og regularitet for gods på bane.

På Bergensbanen er det bygget to beredskapsterminaler på begge sider av høyfjellstrekningen - på Nesbyen og Palmafossen ved Voss. Når det ikke er avvik, benyttes disse terminalene av blant annet skognæringen og til ordinær terminaldrift.

Arbeidet det her er snakk om, skjer i perioden fra 11. til 17. november.


Publisert: 11. november 2020 klokken 08:25

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01