Bane NOR med i buildingSMART Norge

Bane NOR har blitt medlem i organisasjonen buildingSMART, som jobber for åpne standarder for digitalisering av bygg og anlegg. - Dette er viktig for oss som byggherre å delta i, sier fagansvarlig BIM i Bane NOR, Kristin Lysebo.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 5. mai 2020 klokken 22:03

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Illustrasjon av en jernbanestasjon med to plattformer og tre jernbanespor.

Bane NOR har stor nytte av å bruke BIM-modellene til å lage illustrasjoner som viser resultatet av de store utbyggingsprosjektene. Her fra Drammen stasjon, som skal bygges om og oppgraderes i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Foto: Bane NOR

Bane NOR er en av Norges aller største byggherrer og har flere store jernbaneprosjekter under planlegging og bygging.

– Å få en stor statlig aktør og kravstiller som Bane NOR som aktivt medlem i buildingSMART Norge er en viktig signaleffekt til bransjen. Åpne standarder og livsløpsperspektiv kommer til å stå sentralt i all bygging og infrastruktur i tiden framover, og Bane NORs engasjement er med å sikre at denne utvikling går enda raskere, sier Alessia Belini, nettverksansvarlig hos buildingSMART Norge.

Åpenhet og standardisering

Når Bane NOR nå har valgt å bli medlem i organisasjonen buildingSMART Norge, så er det for å støtte det viktige arbeidet med åpenBIM. Dette handler om å få på plass standarder og løsninger for digitalisering av bygg- og anleggsnæringen med spesielt fokus på samferdselssektoren, på åpne formater.

– BuildingSMART spiller en sentral rolle i å styrke samhandlingen i bransjen. Deres åpne dataformat IFC gjør det mulig å utveksle datamodeller uavhengig av hvilken programvare de forskjellige aktørene bruker. Dette er viktig for Bane NOR, sier Kristin Lysebo.

– Vi er et stort statlig foretak og tar vårt samfunnsansvar på alvor. Det gjelder også overfor bygg- og anleggsnæringen. For oss er åpne standarder som IFC et viktig ledd i å sikre både god gjennomføring av prosjektene og en mest mulig rettferdig markedssituasjon. Bane NOR er også med og støtter utvikling av IFC Rail sammen med de andre byggherrene for jernbane i Norden, sier Lysebo.

– Prosjekteringen vår foregår digitalt med bygningsinformasjonsmodellering, eller BIM. Dette gir byggherren store fordeler både når det kommer til prosjektering, bygging og for fremtidige behov for gode beskrivelser av ferdig bygget jernbaneanlegg. Bane NOR er en aktiv byggherre, og vi vil være med på å utvikle åpne standarder til det beste for oss og våre leverandører, sier Bane NORs kontaktperson mot buildingSMART, Eivind Pagander Tysnes.

Veien fremover

I årene som kommer vil det komme flere nye jernbaneprosjekter. De skal bygges så effektivt som mulig, og innenfor strenge rammer for kost og tid. Eivind Pagander Tysnes er sikker på at samarbeidet gjennom buildingSMART kommer til å bli svært nyttig.

– Jeg er ikke i tvil om at dette er den rette veien å gå. Vi i Bane NOR har som mål å jobbe mer effektivt og styrke produktivitet, standardisering og digitalisering. I vår bransje er ikke det noe vi klarer alene. Gjennom samarbeid om utvikling av gode bransjestandarder og åpne løsninger vil vi nå hovedmålet vårt, en sikker og god jernbane som kan skape en bedre hverdag for de reisende, sier han.


Publisert: 5. mai 2020 klokken 22:03

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01