Bane NOR iverksetter smitteverntiltak på stasjonene

Bane NOR intensiverer renholdet på norske jernbanestasjoner. Også koronainformasjonen som er gjort tilgjengelig for de reisende på stasjonene, blir oppdatert.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 11. mars 2020 klokken 14:14

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Norge er i en ny fase når det gjelder utbredelse av koronasmitte. Vi har derfor økt vår beredskap og innfører strengere tiltak for å hindre smittespredning.

Dette er viktig både for å ivareta sårbare grupper i samfunnet, og for å strekke ut smitteutbredelse i tid for å unngå å belaste kritiske samfunnsfunksjoner – først og fremst helsevesenet, men også kritisk infrastruktur som togfremføring.

Intensiverer renholdet på stasjonene

Bane NOR overvåker situasjonen og har intensivert renholdet på norske jernbanestasjoner, særlig på områder som berøres hyppig av de togreisende, som håndløpere på rulletrapper, rullebånd og trapper, heisknapper, armlener på stoler i venterom og selvsagt offentlige toaletter.

I tillegg oppdateres koronainformasjonen som er tilgjengelig for de reisende på stasjonene.

Vi er også i dialog med våre leietakere som driver utadrettet virksomhet på stasjonene og oppfordrer dem til å ta nødvendige forholdsregler og følge myndighetenes anbefalinger.

Tett koordinering mot togselskapene

Bane NOR har et koordineringsansvar mot togselskapene. Vi er i løpende dialog om håndtering og tiltak med dem og med Jernbanedirektoratet, og vi gjør kontinuerlig vurdering av situasjonen og føringer fra myndighetene.

Det kan bli nødvendig at vi, gjennom vårt koordinerende beredskapsansvar, gir føringer til togselskapene. Inntil videre kan det være klokt å forskyve på jobbreisen hvis det er en mulighet. Vi anbefaler å følge helsemyndighetenes råd og så er det opp til hver enkelt arbeidsgiver å ta stilling til rådene.

Avlyser møter og arrangementer

Situasjonen utvikler seg raskt og alle må være forberedt på at rådene kan bli endret. Vi vurderer fra dag til dag hvilke nye tiltak vi må sette inn. Å avlyse møter og arrangementer over en viss størrelse er en del av denne vurderingen.

Alle våre ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra så langt det lar seg gjøre, og begrense reiser, møter og arrangementer mest mulig. I tillegg setter vi inn flere tiltak for å hindre smitte i alle våre jobblokaler.

Vi følger selvsagt helsemyndighetenes råd fra dag til dag og oppfordrer også de reisende og våre ansatte til å gjøre det samme.


Publisert: 11. mars 2020 klokken 14:14

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01