Bane NOR innfører «Prosjekt fareblind»

Som en av de første offentlige byggherrene innfører Bane NOR nå byggenæringens sikkerhetskurs «Prosjekt fareblind» på sine anlegg.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 15. desember 2020 klokken 09:26

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Illustrasjon fra det digitale kurset fareblind.

I kurset anskueliggjør figuren "David" de seks største fareområdene i bygg- og anleggsbransjen. Foto: Bane NOR

Bane NOR har satt som et absolutt krav at alle som skal jobbe i og ved jernbane i drift og/eller på våre anleggsområder, må gjennomgå et sikkerhetskurs i tre deler:

Del 1: Arbeid i og ved spor
Del 2: Anleggsarbeid
Del 3: Spesifikk informasjon om et bestemt prosjekt

Del 1 og del 2 er lagt opp som e-læring, mens del 3 alltid gjennomføres ute i det spesifikke prosjektet hos Bane NOR. Gyldigheten på kursene er i dag ett år.

Utvidet gyldighet

For del 2 har Bane NOR fra nyttår besluttet å erstatte det kurset som brukes i dag, med det digitale kursopplegget «Prosjekt fareblind».  Dette er en grunnleggende sikkerhetsopplæring laget av Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) sammen med entreprenørene. SfS BA er en medlemsorganisasjon med målsetting om å bidra til en sikrere bygg- og anleggsnæring

– Vi anser det som en stor fordel at dette kurset er gyldig i to år istedenfor ett som tidligere, og at samme kurs benyttes av mange leverandører og andre byggherrer, sier Bente Gamst Hornnæs, fagleder HMS i Bane NORs utbyggingsdivisjon.

Kurset er gratis og finnes i norsk, engelsk, svensk, polsk og litauisk utgave. Versjoner på spansk og italiensk er under arbeid og vil foreligge snart.

– Vi er veldig fornøyde med at Bane NOR tar i bruk «Prosjekt fareblind». Målet vårt har vært å gjøre dette til bransjens grunnleggende sikkerhetskurs, og nå føler jeg at vi er på god vei. Mange entreprenører har begynt å bruke kurset, etter hvert også en del av byggherrene, sier Lene Jønsson, daglig leder i SfS BA.

Blant andre statlige byggherrer brukes kurset pr. i dag av Statsbygg og internt i Statens vegvesen.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på kurset, ikke minst fra mindre virksomheter og underleverandører som er inne på mange ulike steder. Nå slipper man å følge nokså like kurs på hvert arbeidssted, legger Jønsson til.

Dette er kurset

  • Gir kunnskap om de seks største fareområdene
  • Gir kunnskap om livreddende regler
  • Forebygger fareblindhet

Som kursdeltager møter du figuren «David», som er fareblind. Kort fortalt betyr det at han er blitt så vant med sine omgivelser at han begynner å overse detaljer. Og i anleggsbransjen kan det få fatale konsekvenser.

Konstruert til å tåle det samme som en menneskekropp, blir «David» utsatt for seks arbeidsulykker. Filmer viser hva som skjer i møte med de enorme kreftene som omgir oss på en bygge- og anleggsplass.

Kurset er en digital testlab hvor du som kursdeltaker selv iscenesetter ulykkene ved å fjerne barrierer og sikkerhetsutstyr. Du får en gjennomgang av de viktigste livreddende reglene du må følge for å unngå slike alvorlige hendelser, og du må svare på spørsmål.

Innføres i hele Bane NOR

– I en prøveperiode har vi benyttet kurset på de store utbyggingsprosjektene i Vestfold, med gode erfaringer. Kurset blir nå tatt inn i alle våre nye kontrakter, uavhengig av divisjon, og vi har et ønske om å innføre kurset også i de fleste prosjekter som allerede er i gang, forteller Bente Gamst Hornnæs. Kursdeltagelse registreres automatisk i HMSREG (informasjonsverktøy som hjelper byggherrer og entreprenører med bl.a oversiktslister og kompetanseoversikt).

Bane NORs sikkerhetskurs del 1 og 3 fortsetter som før og blir formidlet gjennom Bane NORs systemer. For eksterne brukere har Bane NOR nylig tatt i bruk en ny kursportal, hvor all type opplæring i regi av Bane NOR og Norsk jernbaneskole på sikt vil være samlet. Ansatte i Bane NOR finner kursene gjennom opplæringsportalen i HR-systemet Driv.


Publisert: 15. desember 2020 klokken 09:26

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01