Bane NOR frifinnes for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken

Oslo tingrett har frifunnet Bane NOR på to av tre punkter i rettssaken etter ulykken på Filipstad. Vi dømmes likevel til en bot på 10 millioner kroner og brudd på sikkerhetsstyringsforskriften.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 4. november 2020 klokken 15:49

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Bildet viser et gjerde som gjerder inn et jernbaneområde med skinner og tunnel.

Filipstad driftsbanegård. Foto: Hilde Marie Braaten, Bane NOR

I vinter ble Bane NOR ilagt et forelegg på ti millioner kroner for ulykken på Filipstad driftsbanegård, som skjedde i februar i fjor. I tillegg ble vi tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en 15 år gammel gutts død og skadet to andre ungdommer. Bane NOR erkjente ikke straffskyld i rettssaken, som varte fra 7. til 15. oktober i Oslo tingrett i år.

- Først og fremst synes vi at dette er en forferdelig trist ulykke. Det har vært viktig for oss å få frem det prinsipielle i denne saken. Vi ønsket en avklaring mellom jernbanevirksomhetens ansvar for sikkerhet og allmennhetens ansvar for å respektere at jernbanens område er forbudt for uvedkommende. Vi mener det må gå en grense mellom vår plikt til å beskytte og advare folk mot fare, og folks plikt til å ta inn over seg og forholde seg til den områdesikring som faktisk finnes, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

– Vi vil nå gjennomgå dommen for å forstå hvordan tingretten har vurdert saken, sier Frimannslund.

I rettssaken er det påtalemyndigheten som har tatt ut tiltale mot Bane NOR.
– Vi har hatt dialog med de berørte helt siden ulykken skjedde i fjor, og vi har vært opptatt av ikke å belaste dem mer enn nødvendig. Derfor har vi, selv om ansvar ikke er erkjent, inngått minnelige avtaler om økonomisk kompensasjon før rettssaken startet, sier Frimannslund.


Publisert: 4. november 2020 klokken 15:49

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01