5,5 milliarder investeres på Trønderbanen

De neste fem årene skal det investeres 5,5 milliarder kroner i jernbane i Trøndelag. Åtte viktige prosjekter toppes med to milliarder kroner til elektrifisering av strekningene Trondheim-Stjørdal og Meråkerbanen fra Hell til riksgrensen.

 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 4. juni 2020 klokken 09:59

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

Et tilsvarende beløp investeres også i 14 nye persontog med dobbel passasjerkapasitet og høy komfort.

Investeringene er et kraftig løft for grønn transport i Trøndelag og vil bidra til ny aktivitet og verdiskapning i Midt-Norge. Fra 2020 til 2025 skal det investeres mer enn noen gang før på Trønderbanen i en tilsvarende periode.

– Vi er glade for at vi nå kan starte elektrifiseringen av strekningene Trondheim-Stjørdal og Meråkerbanen til glede for de reisende, godsoperatørene og alle i Trøndelag. I tillegg vil vi med 14 nye, topp moderne persontog doble kapasiteten og øke komforten for de reisende. Med en total jernbaneinvestering på 5,5 milliarder kroner over de neste fem år tar vi et kraftig løft for midt-norsk samferdsel og for en mer klimavennlig person- og godstransport i Trøndelag, sier prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Bane NOR.

Bortsett fra de nye persontogene, som eies av Norske Tog AS, er dette Bane NORs prosjekter. De fleste er i oppstartfase, noen er godt i gang med bygging, mens andre har byggestart rett rundt hjørnet. Ett sluttføres allerede til sommeren. Til sammen skaper dette grønnere og bedre togopplevelser for de reisende og for godsoperatørene. Prosjektene bidrar samlet mot målet om to tog i timen mellom Trondheim og Steinkjer.

Dette er prosjektene:

 • Delelektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, 2 mrd. kr
  • Oppstart bygging: Januar 2021. Ferdigstilling: Desember 2024
 • 14 nye og topp moderne Flirt bimodale persontog, investering ca. 2 mrd. kr.
  • To togsett leveres i april 2021, deretter leveres to månedlig til alle 14 er på plass.
 • Opprusting og fornyelse av Meråkerbanen, investering ca. 200 mill. kr.
 • Hensetting (parkeringsplasser) for nye tog på Støren og i Steinkjer, investering ca. 540 mill. kr.
 • Nødvendige plattformtiltak for å kunne ta i bruk nye tog, investering 173 mill. kr.
 • Nytt jernbaneverksted for nye Flirt-tog på Støren, investering 350-450 mill. kr. (investering avhengig bl.a. av størrelse på anleggene).
 • Ler kryssingsspor, investering 240 mill. kr. (Viktig brikke i strategi om mer gods på bane.)
 • Digital kommunikasjon langs sporet (Internet protocol), investering 20 mill. kr. langs Trønderbanen (I dag foregår kommunikasjonen hovedsakelig analogt.)

Publisert: 4. juni 2020 klokken 09:59

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01