200 millioner ekstra til vedlikehold av jernbanen

I behandlingen av «Krisepakke 3» den 31. mars plusset Stortinget på 200 millioner kroner ekstra til vedlikehold av jernbanenettet i 2020. Bane NOR vil bruke de ekstra midlene til vedlikeholdstiltak i hele landet, med fokus på tiltak som gir en mer punktlig og sikker jernbane.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 22. april 2020 klokken 09:50

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01

– Regjeringen og Stortinget har kommet med viktige tiltakspakker for å holde hjulene i samfunns- og næringslivet mest mulig i gang gjennom koronakrisen. Bygg- og anleggsnæringen rammes også av krisen, derfor er det viktig for oss i Bane NOR at vi også gjennom disse ekstra midlene kan bidra til å opprettholde aktiviteten. Det er stort behov for økt vedlikehold og fornyelser på hele jernbaneinfrastrukturen, så disse midlene kommer veldig godt med, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

Slik skal Bane NOR bruke de ekstra bevilgningene for 2020

Under følger oversikt over prioritert vedlikeholds- og fornyelsesarbeid på ulike banestrekninger: 

  • Bergensbanen: Drenering av deler av underbygning, samt vegetasjonsrydding.
  • Nordlandsbanen: Drenering av deler av underbygning.
  • Ofotbanen: Drenering av deler av underbygning og utbedring av snøoverbygg.
  • Vestfoldbanen: Fornyelse av kjøreledningsanlegg og vegetasjonsrydding.
  • Dovrebanen: Bruvedlikehold.
  • Sørlandsbanen: Vegetasjonsrydding.

Andre tiltak

I Oslo-området er det lagt opp til sporfornyelser, bytte av spor på Alnabru godsterminal og oppgradering av fjernstyringsanlegg.

I Drammens-regionen skal det utføres bruvedlikehold og fundamentering av master.

På Østlandet skal det settes opp gjerder flere steder langs jernbanen.  

Mindre fornyelsestiltak skal gjennomføres over hele landet. Disse omfatter blant annet fjellrens og utbedring av over- og underbygning.


Publisert: 22. april 2020 klokken 09:50

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 02:01