Innføring i jernbaneteknikk

Norsk jernbaneskole følger til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med Bedriftshelsetjenesten i Bane NOR. Informasjon vedrørende kursgjennomføring eller endringer formidles direkte til den enkelte kursdeltaker med kopi til leder. Kurset innføring i jernbaneteknikk er et tilbud til alle som søker kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i jernbanedrift.

Kurset gir en innføring i jernbaneterminologi, samt ulike fagområder som er nødvendige for utvikling, drift, og vedlikehold av jernbanen.

Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset.
 

Kontaktinformasjon

Epost: nj-kursadmin@banenor.no

Rolf Andersen
Mobil: 900 29 055