Arbeid i sporet mellom Sandefjord og Lauve

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Vestfoldbanen. I perioden 27. – 30. mai, utfører vi arbeid i sporet på to steder mellom Sandefjord og Lauve.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 23. mai 2024 klokken 17:33

Arbeidet vil foregå i tidsrommet 20.00 – 06.00 de aktuelle nettene og omfatter oppretting og utbedring av kabelkanaler langs sporet. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men det vil være kortvarige perioder med kraftigere støy knyttet til pelearbeid. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og lokale helsemyndigheter er orientert om det planlagte arbeidet.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.


Publisert: 23. mai 2024 klokken 17:33