Natt- og helgearbeid mellom Vegårshei og Nelaug 1. - 14. august

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. I perioden 1. – 14. august, vil det foregå nattarbeid på delstrekningen mellom Vegårshei og Nelaug.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 10. juli 2024 klokken 10:50

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet strekking og justering av nytt kontaktledningsanlegg, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må regnes med.

Detaljer om arbeidstider

04.00 – 10.30 (mandag-fredag)
21.15 – 10.30 (natt til lørdag og søndag)

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse SB-202408-001.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 10. juli 2024 klokken 10:50