Natt- og helgearbeid Vegårshei – Nelaug 15. – 30. juni

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. I perioden 15. – 30. juni, vil det foregå nattarbeid på delstrekningen mellom Vegårshei og Nelaug.

  • Sørlandsbanen
  • Nabovarsel
  • Agder
  • Telemark

Publisert: 10. juni 2024 klokken 13:29

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet strekking og justering av nytt kontaktledningsanlegg. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må regnes med.

Detaljer om arbeidstider

  1. juni: 03.00 - 12.00
  2. juni: 23.00 (lørdag kveld) - 10.00 (søndag formiddag)

I resten av perioden (17. – 30. juni) vil arbeidstidene være:

04.00 – 10.30 (mandag-fredag)
01.30 – 10.00 (natt til lørdag)
21.15 – 10.30 (natt til søndag)

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse SB202406003


Publisert: 10. juni 2024 klokken 13:29