Natt- og helgearbeid mellom Vegårshei og Nelaug 3. - 15. juni

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. I perioden 3. – 15. juni, vil det foregå nattarbeid på delstrekningen mellom Vegårshei og Nelaug.

  • Sørlandsbanen
  • Telemark
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 3. juni 2024 klokken 10:34

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet strekking og justering av nytt kontaktledningsanlegg. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må regnes med.

Detaljer om arbeidstider

04.00 – 10.30 (mandag-fredag)
01.30 – 10.00 (natt til lørdag)
21.15 – 10.30 (natt til søndag)

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 3. juni 2024 klokken 10:34