Nattarbeid i Tønsberg 23. - 24. juli

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Vestfoldbanen. I forbindelse med utskifting av gamle sviller, vil det natten mellom 23. og 24. juli foregå maskinelt sporarbeid i nærheten av Tønsberg stasjon.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 10. juli 2024 klokken 15:23

Arbeidet omfatter pakking (stabilisering) av sporet etter at gamle sviller er byttet ut med nye. Arbeidet vil foregå i tidsrommet 23.00-06.00 den aktuelle natten. Aktiviteten vil innebære støy knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette, men understreker at støyen vil være relativt moderat og forbigående.

Hensikten med arbeidet


Pakking (stabilisering) og justering av sporene etter utskifting av sviller er nødvendig for å sikre stabile spor med riktig kurvatur. Riktig sporgeometri bidrar også til redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse VB-202407-002.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdag)


Publisert: 10. juli 2024 klokken 15:23