Arbeid i sporet mellom Pukerud og Daler 9. - 13. mai

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 9. – 13. mai skal vi blant annet skifte ut slitte sviller mellom Pukerud og Daler.

  • Sørlandsbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 25. april 2024 klokken 19:39

Arbeidet utføres av Veidekke Bane AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå med bruk av dieseldrevne skinne-/veigående maskiner med spesialutstyr for utskifting av sviller. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men noe støy og uvante lyder knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy (slegger o.l.) må regnes med.

I tillegg til svillebytte, skal vi også skifte ut pukk og masser under sporene ved gamle Pukerud holdeplass. I forbindelse med dette arbeidet vil det bli utført noe pigging av fjell med hydraulisk pigghammer.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og lokale helsemyndigheter er orientert om det planlagte arbeidet.

Arbeidstider

Arbeidet påbegynnes torsdag 9. mai kl. 04.00, og vil pågå kontinuerlig frem til kl. 02.00, natt til mandag 13. mai.

Hvorfor skifter vi sviller?

Sviller er bygd for å vare i mange år, men utsettes for slitasje i over tid. Når de er utslitt, må de skiftes ut. Nye sviller gir til økt stabilitet og bedre sporgeometri. Begge deler bidrar til noe redusert støy fra tog som passerer.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av hensyn til sikkerhet og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å gjøre modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.


Publisert: 25. april 2024 klokken 19:39