Nattarbeid i sporet ved Steinberg stasjon

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. I perioden 16. – 20. juni,  vil det foregå maskinelt arbeid i spor 2 ved Steinberg stasjon.

  • Sørlandsbanen
  • Buskerud
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 27. mai 2024 klokken 12:37

Sporarbeidet vil foregå i tidsrommet 22.00 – 06.00, hver natt i den aktuelle perioden. Aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med støy blant annet knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter. Vi beklager ulempene som følge av dette.

Beskrivelse av arbeidet

Arbeidet som skal utføres, omfatter såkalt nøytralisering av sporene. Dette handler om å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Riktig nøytraltemperatur er et nødvendig og viktig tiltak for å redusere risikoen for skinnebrudd og solslyng som ellers i verste fall kan føre til avsporing og alvorlige ulykker.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig utbedring og vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 27. mai 2024 klokken 12:37