Nattarbeid i sporet ved Stanghelle bru

Bane NOR har ansvaret for å vedlikehalde og modernisere jernbanen i Noreg. I perioden 21. – 23. juni,  vil det gå føre seg maskinelt arbeid ved Stanghelle bru.

  • Bergensbanen
  • Vestland
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 12. juni 2024 klokken 10:49

Arbeidet vil gå føre seg i tida mellom 21.00 og 06.00 begge dei aktuelle nettene. Aktivitetane vil innebære kortvarige periodar med støy mellom anna knytt til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av skjeneskjøter. Me ser oss lei for eventuell ulemper.

Dette skal me gjera

Arbeidet femner såkalla nøytralisering av spora. Dette handlar om å nøytralisere temperaturavhengige spenningar i skjenestålet. Riktig nøytraltemperatur er et naudsynt og viktig tiltak for å redusere risikoen for skjenebrot og solslyng som elles i verste fall kan føre til avsporing og alvorlege ulykker.

Kvifor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærleiken av jernbanespor, er det av omsyn til tryggleiken og praktiske årsakar naudsynt med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å gjere naudsynt utbetring og vedlikehald i periodar med liten/ingen trafikk bidreg me til å sikre at færrest mogleg av togselskapas kunder vert råka.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ynskjer eller har behov for meir informasjon om arbeidet som skal utførast, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse BB202406001

Kundesenterets opningstider er:
08:00-19:00 (måndag-fredag)
09.00-15.00 (laurdag/sundag/heilagdagar)


Publisert: 12. juni 2024 klokken 10:49