Informasjon om sporarbeid ved Suldalen

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. Som tidligere nevnt skal vi i løpet av våren og forsommeren bygge om sporet ved Gamle Mandalsvei i Suldalen. Tiltaket er nødvendig for å kunne øke togenes kjørehastighet.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 30. april 2024 klokken 19:09

Slik vi tidligere har informert om, vil det foregå døgnkontinuerlig arbeid i perioden 9. - 12. mai. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men vi gjør oppmerksom på at det vil være perioder med noe kraftigere støy. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette. For ordens skyld minner vi samtidig om at kommunale helsemyndigheter og politiet er orientert om arbeidet som skal gjennomføres.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Med vennlig hilsen

Bane NOR


Publisert: 30. april 2024 klokken 19:09