Svillebytte på jernbanebru over Sauarelva

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I løpet av forsommeren skifter vi ut sviller på brua over Sauarelva.

  • Sørlandsbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 6. april 2024 klokken 10:37

Arbeidet påbegynnes 29. april, og skal etter planen avsluttes 26. juni. Arbeidet vil normalt foregå i tidsrommet 20.00-06.00, men i perioden 9. – 12. mai, vil det være døgnkontinuerlig aktivitet.

I arbeidet vil det blant annet bli benyttet dieseldrevet skinne-/veigående spesialmaskin. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med noe kraftigere støy og uvante lyder, blant annet knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy (muttertrekkere o.l.) må det regnes med.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 6. april 2024 klokken 10:37