Støyende arbeid ved Narvik stasjon

Bane NOR oppgraderer Narvik stasjon for å legge til rette for økt trafikk på Ofotbanen. I den forbindelse må naboer til stasjonen forvente støyende arbeid mellom uke 4 og 8.

  • Ofotbanen
  • Nordland
  • Nabovarsel

Publisert: 15. januar 2024 klokken 13:22

Selv om Ofotbanen bare utgjør to prosent av det norske jernbanenettet, blir over 30 prosent av all godsmengden i Norge fraktet over Ofotbanen og Narvik havn. 

I tillegg til malmgods er det beregnet at om lag 80 prosent av dagligvarer, post og forbruksartikler til Nord-Norge nord for Tysfjorden kommer med godstog på Ofotbanen.

Vi forlenger sporene for å tilrettelegge for lengre tog og økt godsmengde. Samtidig skaper vi uavhengighet mellom passerende malmtog til LKAB og øvrige tog på Narvik stasjon.

Prosjektet Narvik stasjon skal:

  • Rive 4 760 m eksisterende spor
  • Bygge 6 450 m nytt spor
  • Legge inn 12 180 m skinner og 9 900 sviller
  • Montere og legge inn 12 nye sporveksler

Detaljer om arbeidet

Mellom uke 4 og 8 skal det settes opp en spunt i Frydenlundsgata overfor parkeringsplassen ved Spar Finnbekken. Arbeidet vil foregå mellom klokka 07 og 19 (mandager til lørdager). Dette vil i korte perioder medføre svært støyende arbeider.

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte oss på epost: narvikstasjon@banenor.no eller vårt kundesenter på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:

08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 15. januar 2024 klokken 13:22