Transport og lasting av pukk ved Sokna stasjon 1. - 25. juli

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. I sommer skal vi blant annet skifte pukk på deler av Hovedbanen mellom Oslo S. og Lillestrøm. Pukk fra Hallingdal, vil bli levert til Sokna for videre transport med spesialtog.

  • Bergensbanen
  • Buskerud
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 19. juni 2024 klokken 21:10

Transport og tipping av pukk, vil foregå dagtid (07-18) i perioden 1. – 18. juli. Pukken skal ikke lagres ved Sokna over lengre tid, men fortløpende lastes opp for videre transport til Hovedbanen.

Opplasting av pukkvogner vil foregå i perioden 5. – 18. juli. Aktiviteten vil foregå på kveldstid, med oppstart ca. kl. 19.00 og avslutning senest kl. 22.00. I perioden 19. – 25. juli, vil det foregå etterarbeid og opprydding.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter har gitt tillatelse til det planlagte arbeidet. I tillegg er politiet informert.

Tiltak for å begrense støvplager

Håndtering av store mengder pukk, byr erfaringsmessig på utfordringer med støv- og støyplager. Vi beklager ulempene som følge av dette. For å begrense problemene, vil pukken bli vannet dersom værgudene varter opp med tørt sommervær. Ved behov, vil det også bli benyttet spesialmidler (Dustex e.l.) for å binde støv på veien inn og ut av stasjonsområdet.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse BB-202407-003.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 19. juni 2024 klokken 21:10