Vegetasjonsrydding på Vestfoldbanen

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Vestfoldbanen. I perioden 23. mars til 1. april, vil det foregå vegetasjonsrydding på delstrekningene Kobbervikdalen-Holmestrand, Barkåker-Sem og Sem-Stokke.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 22. mars 2024 klokken 18:58

Arbeidet vil foregå på dagtid (07-19) alle dager i den aktuelle perioden. Aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder, mellom annet knyttet til bruk av motorsager og ryddesager. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av arbeidet, men understreker at arbeidet jevnt vil flytte seg, noe som bidrar til at periodene med særlig sjenerende støy vil være relativt kortvarige. Vi vil også prioritere å gjøre skogrydding i særlig tett befolkede områder på hverdagene i perioden.

Hvorfor rydder vi vegetasjon?

God kontroll på vegetasjon og ettervekst er viktig av mange grunner. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler og trefall over sporene. Samtidig bidrar det til å sikre at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs jernbanen. Det bedrer også utsikten fra togvinduene og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og kommunale helsemyndigheter er orientert om arbeidet som skal utføres.

Eventuelle spørsmål om arbeidet som skal utføres, kan rettes til:

Knut Hvila Solhaug
Mobil:    916 79 420 (08-16)


Publisert: 22. mars 2024 klokken 18:58