Vegetasjonsrydding mellom Hokksund og Kongsberg

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold langs Sørlandsbanen. I løpet av våren/forsommeren vil det foregå vegetasjonsrydding på delstrekningen mellom Hokksund og Kongsberg.

  • Sørlandsbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 6. april 2024 klokken 13:17

Skogryddingen påbegynnes i Hokksund-enden 10. april, og skal etter planen være avsluttet innen utgangen av juni måned. Arbeidet utføres av Mesta AS på oppdrag fra Bane NOR. Selve skogryddingen vil foregå på dagtid (07-19) alle dager i den aktuelle perioden, inkludert 1. mai og Kristi Himmelfartsdag (9. mai). Det blir ikke aktivitet 17. mai eller i pinsehelga.

Aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder, blant annet knyttet til bruk av skinnegående maskiner, motorsager og ryddesager. Vi beklager eventuelle ulempa som følge av arbeidet, men understreker at arbeidet hele tiden vil flytte seg, noe som bidrar til at periodene med særlig sjenerende støy vil være relativt kortvarige. Entreprenøren vil ellers, så langt det er praktisk mulig forsøke tilrettelegge arbeidet slik at færrest mulig blir rammet av støy i forbindelse med arbeid på søndager og helligdager.

Hvorfor rydder vi vegetasjon?

God kontroll på vegetasjon og ettervekst er viktig av mange grunner. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler og trefall over sporene. Samtidig bidrar det til å sikre at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs jernbanen. Det gir også til bedre utsikt fra togvinduene og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 6. april 2024 klokken 13:17