Vegetasjonsrydding på Gjøvikbanen

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold langs Gjøvikbanen. Fra 24. juli til 10. september, vil det foregå vegetasjonsrydding på en rekke steder og delstrekninger av banen.

  • Gjøvikbanen
  • Akershus
  • Oslo
  • Innlandet
  • Buskerud
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 26. juni 2024 klokken 13:32

Skogryddingen utføres av Mesta AS på oppdrag fra Bane NOR, og aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder, mellom annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående maskiner, motorsager og ryddesager. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av arbeidet, men understreker at arbeidet jevnt vil flytte seg, noe som bidrar til at periodene med særlig sjenerende støy vil være relativt kortvarige.

Entreprenøren vil ellers, så langt det er praktisk mulig forsøke tilrettelegge arbeidet slik at færrest mulig blir rammet av nattestøy eller støy i forbindelse med arbeid på søndager og helligdager.

Detaljer om arbeidene

I perioden 24. juli – 5. august, vil skogryddingen foregå døgnkontinuerlig. I starten vil det være størst aktivitet på delstrekningen mellom Roa og Gjøvik, men 29. juli utvides arbeidet til å også omfatte delstrekningen mellom Roa og Grefsen. I perioden 6. august – 10. september, vil skogryddingen foregå på dagtid (07-19).

Hvorfor rydder vi vegetasjon?

God kontroll på vegetasjon og ettervekst er viktig av mange grunner. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler og trefall over sporene. Samtidig bidrar det til å sikre at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs jernbanen. Det gir også til bedre utsikt fra togvinduene og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

Eventuelle spørsmål om arbeidet som skal utføres, kan rettes til:

Kjell Olav Lundberg
Byggeleder
Mobil:    916 59 586 (08-15)
E-post:   kjell.olav.lundberg@banenor.no


Publisert: 26. juni 2024 klokken 13:32