Vegetasjonsrydding på Arendalsbanen

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold langs Arendalsbanen. I løpet av våren/forsommeren vil det foregå vegetasjonsrydding på utvalgte delstrekninger mellom Nelaug og Arendal.

  • Arendalsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 16. april 2024 klokken 17:35

Skogryddingen påbegynnes i Nelaug-enden 18. april, og skal etter planen være avsluttet innen utgangen av juni måned. Arbeidet utføres av Mesta AS på oppdrag fra Bane NOR. Selve skogryddingen vil foregå på dagtid (07-19) alle dager i den aktuelle perioden, inkludert 1. mai og Kristi himmelfartsdag (9. mai).  Opplasting og transport av trevirke, samt eventuell krattknusing vil foregå på natt. Det blir ikke aktivitet 17. mai eller i pinsehelga. 

Aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder, blant annet knyttet til bruk av skinnegående maskiner, motorsager og ryddesager. På enkelte steder vil det også forekomme noe støy og uvante lyder knyttet til transport av trevirke med dieseldrevne skinnegående maskiner.

Vi beklager eventuelle ulemper som følge av arbeidet, men understreker at arbeidet hele tiden vil flytte seg, noe som bidrar til at periodene med særlig sjenerende støy vil være relativt kortvarige. Entreprenøren vil ellers, så langt det er praktisk mulig forsøke tilrettelegge arbeidet slik at færrest mulig blir rammet av støy i forbindelse med arbeid på søndager og helligdager.

Hvorfor rydder vi vegetasjon?

God kontroll på vegetasjon og ettervekst er viktig av mange grunner. Det bidrar blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler og trefall over sporene. Samtidig bidrar det til å sikre at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs jernbanen. Det gir også til bedre utsikt fra togvinduene og dermed en bedre reiseopplevelse for folk som er på farten.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post  kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 98.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 16. april 2024 klokken 17:35