Akutt vegetasjonsrydding på Vestfoldbanen

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Vestfoldbanen. I dagene som kommer, vil det foregå akutt vegetasjonsrydding en rekke steder på strekningen mellom Sandefjord og Larvik.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 7. juni 2024 klokken 13:56

Arbeidet vil foregå på natt (23-06), og aktiviteten vil innebære støy og uvante lyder, mellom annet knyttet til bruk av krattknusere, og i noen tilfeller motorsag. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av arbeidet, men understreker at arbeidet jevnt vil flytte seg, noe som bidrar til at periodene med særlig sjenerende støy vil være kortvarige.

Hvorfor rydder vi vegetasjon?

Vegetasjonsryddingen i dette tilfellet er særlig rettet mot å sikre at lokomotivførerne har god sikt til signaler og skilt langs jernbanen. God sikt har stor betydning for å ivareta sikkerheten knyttet til avvikling av togtrafikken på Vestfoldbanen. God kontroll på vegetasjon og ettervekst bidrar også blant annet til å redusere risikoen for viltpåkjørsler.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 7. juni 2024 klokken 13:56