Rassikringstiltak ved Ryghkollen 9. – 13. mai

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I den forbindelse vil det i tidsrommet 9. – 13. mai foregå rassikring ved Ryghkollen. Hensikten er å forebygge utglidning og ras.

  • Sørlandsbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 25. april 2024 klokken 19:23

Arbeidet vil bli utført av Mesta AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå døgnkontinuerlig i den aktuelle perioden. Aktiviteten omfatter transport og utlegging av grove masser for å stabilisere den bratte skråningen ned mot Drammenselva. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men noe støy og uvante lyder, må regnes med. Vi beklager evt. ulemper som følge av dette.

Alternativ overnatting

Selv om støyen er moderat, kan det være aktuelt å gi tilbud om overnatting på hotell til naboer som i særlig grad blir berørt, eller som f.eks. av helsemessige årsaker har særlig behov for nattero. Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du har spørsmål knyttet til et eventuelt tilbud om dette.

Avslutningsvis gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at politi og lokale helsemyndigheter er orientert om det planlagte arbeidet.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.  


Publisert: 25. april 2024 klokken 19:23