Arbeid i sporet ved planovergang i Vidars gate

Bane NOR har ansvaret for drift, vedlikehold og modernisering av Bratsbergbanen. Natt til søndag 26. mai, utfører vi arbeid i sporet ved planovergangen i Vidars gate.

  • Bratsbergbanen
  • Telemark
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 23. mai 2024 klokken 15:11

Arbeidet vil foregå i tidsrommet 20.00 – 06.00 og omfatter utskifting av masser under sporene samt sveisearbeid i sporet. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men noe støy og uvante lyder knyttet til bruk av dieseldrevne anleggsmaskiner samt diverse håndholdt verktøy og sveiseutstyr må regnes med. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at politi og lokale helsemyndigheter er orientert om det planlagte arbeidet.

Hvorfor skifter vi masser under planovergangen?

Trafikk over planovergangene fører til slitasje på pukk og masser under sporene. Over tid får vi dårligere drenering av vann og nedbør. Ved å bytte ut massene, reduserer vi samtidig risikoen for tekniske feil på bomanleggene, for eksempel som følge av veisalt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.


Publisert: 23. mai 2024 klokken 15:11