Natt- og helgearbeid ved Nydalen holdeplass

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Gjøvikbanen. I perioden 21.– 24. juni skifter vi ut slitte skinner i sporet ved Nydalen holdeplass.

  • Gjøvikbanen
  • Oslo
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 11. juni 2024 klokken 15:19

Arbeidet vil foregå i tiden mellom kl. 21.00 og 06.00 de aktuelle nettene i perioden, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse håndholdt utstyr.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men det vil være kortvarige perioder (erfaringsmessig ca. 3-5 minutter) med kraftigere støy, knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av det nødvendige vedlikeholdsarbeidet.

Hvorfor skifter vi skinner?

Gjøvikbanen er tett trafikkert av både gods- og persontog. Det er positivt at mange velger å reise miljøvennlig med tog, men stor trafikk innebærer stor slitasje og dermed stort behov for vedlikehold av sporene slik at flest mulig tog kan komme og gå i rute.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse GB202406001

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 11. juni 2024 klokken 15:19