Natt- og helgearbeid Neslandsvatn – Lyser og Vegårshei – Nelaug 18. – 31. mai

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. I perioden 18. – 31. mai, vil det foregå nattarbeid på delstrekningene Neslandsvatn-Lyser og Vegårshei-Nelaug.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 21. mai 2024 klokken 11:24

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet strekking og justering av nytt kontaktledningsanlegg. I tillegg skal gamle master rives. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må regnes med.

Detaljer om arbeidstider

04.00 – 10.30 (mandag-fredag)
01.30 – 10.00 (natt til lørdag)
21.15 – 10.30 (natt til søndag)

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 21. mai 2024 klokken 11:24