Natt- og helgearbeid mellom Nelaug og Helldalsmo

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. I perioden 6. – 20. august, vil det foregå nattarbeid på delstrekningen mellom Nelaug og Helldalsmo.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 27. juni 2024 klokken 18:28

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet strekking og justering av nytt kontaktledningsanlegg.

Arbeidet vil foregå i tidsrommet 04.00-10.30 (mandag-lørdag). Lørdager er arbeidstiden 01.30 – 10.00, mens søndager er arbeidstiden 21.15 - 10.30, og det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner og håndverktøy.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må regnes med. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du benytte Kontaktskjema | Bane NOR Vennligst oppgi referanse SB-202408-001.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 27. juni 2024 klokken 18:28