Nattarbeider Rosenholm-Kolbotn

Bane NOR planlegger nattarbeider på Østfoldbanen, mellom Rosenholm og Kolbotn, i perioden 18. april til 8. mai 2024.

  • Østfoldbanen
  • Stasjonstiltak for nye lokaltog i Oslo-regionen
  • Nabovarsel
  • Prosjektnyheter
  • Oppgradering av Kolbotn stasjon

Publisert: 9. april 2024 klokken 15:34

Arbeidene skal utføres langs sporet, og vil forflytte seg i perioden. Arbeidene skal finne sted mellom klokken 01 og 05, når det ikke er trafikk på sporet – og etter innsovningsperioden.

Vi planlegger også arbeid ved Kolbotn stasjon helgen 20-21. april. Det vil bli døgnkontinuerlig arbeid denne helgen, og det skal ikke gå tog på strekningen. Arbeidene vil blant annet omfatte grunnboring og flytting av masser i spor.

For de aller fleste vil arbeidet bli lite merkbart. Noen vil likevel oppleve støy over grenseverdiene. Dette vil først og fremst gjelde beboere ved Kolbotn stasjon, i forbindelse med de døgnkontinuerlige arbeidene fra kl. 02 natt til lørdag 20. april til kl. 14 søndag 21. april.

De som vil bli utsatt for støy over grenseverdiene vil få tilbud om alternativ overnatting i et eget SMS-varsel. Dersom du ikke mottar et slikt varsel vil du ikke være blant dem som vil oppleve støy over grenseverdiene.

Behov for mer informasjon?
Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)


Publisert: 9. april 2024 klokken 15:34