Nattarbeid ved Åmot stasjon

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere jernbanen i Norge. På Randsfjordbanen forsterker vi løsningen for drenering av nedbør og overflatevann. I den forbindelse vil det frem til 3. mars pågå nattarbeid ved Åmot stasjon.

  • Randsfjordbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 23. februar 2024 klokken 14:05

Arbeidet utføres av Baneservice AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet opplasting og transport av pukk. Arbeidet vil foregå i tiden mellom togene i tidsrommet fra ca. kl. 21.00-07.00.

Aktiviteten vil innebære noe støy og uvante lyder. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette, men understreker at det generelle støynivået vil være relativt moderat. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det også etter 3. mars vil være noe aktivitet ved Åmot stasjon, men som ikke vil innebære nevneverdig støy. Vi gjør samtidig oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter er informert om arbeidet som utføres.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeider på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utnytte ledig tid mellom togene til å utføre arbeid, bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no


Publisert: 23. februar 2024 klokken 14:05