Natt- og helgearbeid på Randsfjordbanen

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. I perioden 8. august – 15. september skifter vi ut gamle skinner på utvalgte delstrekninger av Randsfjordbanen.

  • Randsfjordbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Arbeidet blir utført av Aarsleff Rail AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom 21.00 og 07.00 de aktuelle nettene i perioden. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner samt diverse håndholdt utstyr.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med kraftigere støy, knyttet til kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av støy, men understreker at arbeidet hele tiden forflytter seg, noe som innebærer at periodene med særlig kraftig støy, vil være kortvarige.

Detaljer om hvor og når vi skal jobbe

Delstrekningen Vikersund-Tyristrand:   Planlagt arbeidsperiode 8. – 25.8.
Delstrekningen Tyristrand-Hønefoss:    Planlagt arbeidsperiode 25.8. – 6.9.
Delstrekningen Åmot-Geithus:              Planlagt arbeidsperiode 6. – 9.9.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no .

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)