Natt- og helgearbeid ved Pukerud

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av jernbanen i Norge. I perioden 12. – 26. mars, vil det pågå arbeid i sporet ved gamle Pukerud holdeplass.

  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid
  • Sørlandsbanen

Publisert: 8. mars 2024 klokken 09:53

Arbeidet er et ledd i forberedelsene til utbedring og forebygging av telehiv på strekningen, og omfatter blant annet graving og flytting av masser. Oppdraget utføres av Veidekke Bane AS på oppdrag fra Bane NOR. I første del av perioden (12. – 19. mars) vil arbeidet foregå på dagtid (07-18). I perioden 19. – 26. mars, vil arbeidet foregå på kveldstid og natt.

Det vil blant annet bli benyttet gravemaskiner samt diverse håndholdt utstyr. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men perioder med noe kraftigere støy, blant annet knyttet til bruk av motorsager og fliskuttere, må påregnes.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (Lørdag/søndag/helligdag)


Publisert: 8. mars 2024 klokken 09:53