Nattarbeid mellom Nykirke og Skoppum 28. april - 2. mai

Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde og modernisere Vestfoldbanen. I den forbindelse vil det foregå arbeid i sporet på strekningen mellom Nykirke og Skoppum.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 10. april 2024 klokken 12:55

Arbeidet vil foregå i tidsrommet 22.00-06.00 de aktuelle nettene. Aktiviteten vil innebære kortvarige perioder med støy, blant annet knyttet til bruk av diverse spesialutstyr for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter.

Hensikten med arbeidet, er å nøytralisere temperaturavhengige spenninger i skinnestålet. Nøytralisering er et viktig tiltak for å redusere risikoen for skinnebrudd og solslyng som ellers i verste fall kan føre til avsporing og alvorlige ulykker.

Hvorfor natt- og helgearbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker mer informasjon eller har øvrige spørsmål om arbeidene, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på epost til kundesenter@banenor.no  


Publisert: 10. april 2024 klokken 12:55