Natt- og helgearbeid Neslandsvatn - Lyser og Vegårshei - Nelaug

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. I perioden 18. mars til 1. april, vil det foregå nattarbeid på delstrekningene Neslandsvatn-Lyser og Vegårshei-Nelaug.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 16. mars 2024 klokken 11:08

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet strekking og justering av nytt kontaktledningsanlegg. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, mobilkraner og håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må regnes med.

Detaljer om arbeidstider (gjelder begge delstrekningene) 

18. mars - 24. mars

04.00 -10.30 (mandag-fredag)
01.30 – 10.00 (natt til lørdag)
21.15 – 10.30 (natt til søndag)

25. mars - 28. mars

01.30 – 10.00 (alle netter)

28. mars – 1. april

22.00 – 10.00 (alle netter)

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 16. mars 2024 klokken 11:08