Natt- og helgearbeid Neslandsvatn - Lyser og Selåsvatn - Nelaug

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. I perioden frem mot 13. november vil det foregå nattarbeid på deler av strekningene fra Neslandsvatn-Lyser og Selåsvatn-Nelaug.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 31. oktober 2023 klokken 15:08

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet innheising av nye master, samt justering av nytt kontaktledningsanlegg.

Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, mobilkraner og håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må påregnes.

Detaljer om arbeidene

Arbeidet vil foregå på begge delstrekningene gjennom hele den angitte perioden (30.9. – 14.10.). Arbeidstidene vil være 04.00-10.30 (mandag-lørdag) og 22.00-10.30, natt til søndager.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post  kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)

Publisert: 31. oktober 2023 klokken 15:08