Natt- og helgearbeid Neslandsvatn - Lyser og Vegårshei - Nelaug 2. - 16. april

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. I perioden 2. - 16. april, vil det foregå nattarbeid på delstrekningene Neslandsvatn-Lyser og Vegårshei-Nelaug.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 26. mars 2024 klokken 12:00

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet strekking og justering av nytt kontaktledningsanlegg. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, mobilkraner og håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må regnes med.

Detaljer om arbeidstider (gjelder begge delstrekningene)

04.00 -10.30 (mandag-fredag)
01.30 – 10.00 (natt til lørdag)
21.15 – 10.30 (natt til søndag)

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 26. mars 2024 klokken 12:00