Natt- og helgearbeid Neslandsvatn - Lyser og Vegårshei - Nelaug

Arbeidet med å modernisere høyspenningsanleggene på østre del av Sørlandsbanen pågår for fullt. I perioden 18. januar til 1. februar, vil det foregå nattarbeid på delstrekningene Neslandsvatn-Lyser og Vegårshei-Nelaug.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 10. januar 2024 klokken 23:34

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet innheising av nye master, samt justering av nytt kontaktledningsanlegg.

Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner, mobilkraner og håndverktøy. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy blant annet knyttet til bruk av muttertrekkere o.l., må påregnes.

Detaljer om arbeidene

På delstrekningen Neslandsvatn-Lyser, vil arbeidet foregå natt til lørdager (01.30 – 10.00) og natt til søndager (21.15 – 10.30). På delstrekningen Vegårshei-Nelaug er arbeidstiden mandag-fredag (04.00 – 10.30).

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 10. januar 2024 klokken 23:34