Natt- og helgearbeid mellom Gjerstad og Helldalsmo

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 20. mars – 1. april, vil det foregå boring, montering og jording av nye mastefundamenter mellom Gjerstad og Nelaug. Arbeidet mellom Nelaug og Helldalsmo, påbegynnes 25. mars.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 16. mars 2024 klokken 11:15

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner (boretog). Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må regnes med.

Vi gjør oppmerksom på at omfanget av støy vil avhengige av stedlige grunnforhold, og understreker samtidig at mannskap og maskiner hele flytter seg fra, noe som gjør at det ikke blir langvarige perioder med sammenhengende støy på de enkelte arbeidsstedene.

Detaljer om arbeidstider

 20. - 27. mars

Mandag - lørdag: 04.00 – 10.30
Natt til søndag 22.00 – 10.30

27. mars - 1. april (påskedagene)

Natt til 28. mars: 01.40 – 10.00
Natt til 29. mars: 23.00 – 10.00
Natt til 30. mars: 21.45 – 09.30
Natt til 31. mars: 18.30 – 10.00
Natt til 1. april: 20.00 – 10.00

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 16. mars 2024 klokken 11:15