Nattarbeid i sporet ved Monsrud kryssingsspor

Vi moderniserer og vedlikeholder Gjøvikbanen. I den forbindelse vil det i perioden 2. – 4. mai, foregå arbeid i sporet ved Monsrud kryssingspor.

  • Gjøvikbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 30. april 2024 klokken 11:22

Arbeidet utføres av Railcom AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet mellom midnatt og 07.00 de aktuelle nettene. Det vil bli benyttet dieseldrevne, skinnegående maskiner samt diverse utstyr for kapping, sveising og sliping av nye skinneskjøter.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder (5-10 minutter) med kraftigere støy knyttet til kapping, sveising og slipearbeid må påregnes. 

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder på Gjøvikbanen blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 30. april 2024 klokken 11:22