Anleggsarbeid Kristiansand stasjon 20. – 26. april

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 20. – 26. april, vil det foregå bygging av nytt kontaktledningsanlegg ved Kristiansand stasjon og på strekningen mellom stasjonen og Grim Torv (Setesdalsveien).

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 7. april 2024 klokken 13:32

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter blant annet riving og fjerning av eksisterende kontaktledningsanlegg og deretter bygging av et helt nytt anlegg.

Arbeidet påbegynnes lørdag 20. april kl. 04.00, og vil pågå døgnkontinuerlig frem til avslutning kl. 02.00, natt til fredag 26. april. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at kommunale helsemyndigheter er informert om det planlagte arbeidet. I tillegg er politiet varslet og informert.

Det generelle støynivået være relativt moderat, men det vil være perioder med støy særlig knyttet til bruk av diverse håndholdt verktøy (muttertrekker, vinkelslipere o.l.) i et omfang som gjør at det er aktuelt å tilby hotell for naboer som enten i særlig grad blir berørt eller av helsemessige årsaker har behov for alternativ overnatting. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål i tilknytning til dette.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 7. april 2024 klokken 13:32