Vedlikehaldsarbeid på jernbaneundergang ved Nærbø stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehald og modernisering av jernbanen i Noreg. Natt til 14. april, vil det gå føre seg vedlikehaldsarbeid på jernbaneundergang ved Nærbø stasjon.

  • Sørlandsbanen
  • Rogaland
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 2. april 2024 klokken 09:06

Arbeidet utførast av Banefjell AS på oppdrag frå Bane NOR, og femner rehabilitering av betong. Aktiviteten vil gå føre seg i tidsrommet 23.20 – 08.00 den aktuelle natta, og det vil mellom anna bli nytta dieseldriven spesialmaskin for å pumpa betong.

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men noko støy og uvante lyder må reknast med.

Kvifor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærleiken av jernbanespor, er det av praktiske grunnar og omsyn til tryggleiken, naudsynt med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å gjere naudsynt modernisering og førebyggande vedlikehald i periodar av døgeret med liten/ingen trafikk bidreg me til å sikre at færrast mogleg av togselskapas kundar blir råka.

Naudsynt med meir informasjon?

Dersom du ynskjer meir informasjon eller har andre spørsmål om arbeida, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 477 70 098 eller på e-post til kundesenter@banenor.no.

Kundesenterets opningstider er:

08:00-19:00 (måndag-fredag)
09.00-15.00 (Laurdag/søndag/heilagdag)


Publisert: 2. april 2024 klokken 09:06