Nattarbeid ved Hokksund stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. Som et ledd i forberedelsene til bygging av nye plattformer ved Hokksund stasjon, vil det natt til fredag 10. mai foregå maskinelt sporarbeid ved stasjonen.

  • Sørlandsbanen
  • Viken
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 30. april 2024 klokken 09:34

Arbeidet utføres av Azvi på oppdrag fra Bane NOR, og omfatter pakking (stabilisering) av hovedsporene ved stasjonen (spor 1, 2 og 3). Arbeidet vil foregå i tidsrommet 22.00-06.00, natt til fredag 10. mai. Aktiviteten vil innebære støy knyttet til bruk av dieseldrevet, skinnegående spesialmaskin. Vi beklager eventuelle ulemper som følge av dette.

Hensikten med arbeidet

I dette tilfellet er pakking og justering av sporene et nødvendig ledd i forberedelsene til ombygging og modernisering av plattformene ved Hokksund stasjon. Dette arbeidet påbegynnes senere på våren/forsommeren, og skal etter planen være avsluttet i løpet av høsten. Pakking av spor og sporveksler bidrar ellers til mer stabile spor og riktig kurvatur. Riktig sporgeometri bidrar også til redusert støy fra tog som passerer og sist, men ikke minst redusert slitasje som gir økt levetid.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt. 

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 30. april 2024 klokken 09:34