Nattarbeid ved Skien og Borgestad 16. - 19. april

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Bratsbergbanen. Som et ledd i dette arbeidet, vil det i perioden 16. – 19. april foregå nattarbeid i sporet sør for Skien stasjon og ved Borgestad.

  • Bratsbergbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 10. april 2024 klokken 15:31

Arbeidet utføres i Bane NORs egen regi, og vil foregå i tidsrommet mellom kl. 23.30 og 04.30 hver natt i den aktuelle perioden.

Detaljer om arbeidet

På delstrekningen mellom Ivar Aasens gate og Skienstunnelen, skal vi fjerne gammel pukk og dårlige masser under sporene. Arbeidet vil forårsake støy blant annet knyttet til bruk av dieseldreven, skinnegående spesialmaskin (vakuumsuger). Arbeidet ved Borgestad omfatter i hovedsak lasting og lossing av pukk og masser. I området ved Vidars gate/Osebakken park, skal vi utbedre feil i sporet. Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder knyttet til bruk av spesialverktøy for kapping, sveising og sliping av skinneskjøter, må regnes med.

Hvorfor skifter vi ut pukken i sporet?

Pukken bidrar til å sikre stabile spor. Pukken utsettes for slitasje som gjør at sporstabiliteten svekkes. Med jevne mellomrom må pukken derfor skiftes ut. Ny pukk under sporene gir også bedre drenering av nedbør, og gjør samtidig at våre sporanlegg blir mindre utsatt for fremvekst av uønsket vegetasjon i sporene.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at avdeling for miljørettet helsevern i Grenland har gitt tillatelse til at nattarbeidet kan utføres.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 10. april 2024 klokken 15:31