Natt- og helgearbeid Gjerstad - Hynnekleiv 17. april – 1. mai

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Sørlandsbanen. I perioden 17. april – 1. mai, vil det foregå arbeid med nytt høyspenningsanlegg på utvalgte steder og delstrekninger mellom Gjerstad og Hynnekleiv.

  • Sørlandsbanen
  • Agder
  • Nabovarsel

Publisert: 15. april 2024 klokken 16:47

Arbeidet utføres av Infranord AS på oppdrag fra Bane NOR, og vil foregå i tidsrommet 04.00-10.30 (mandag-lørdag). Natt til søndager er arbeidstiden 22.00-10.30. Det vil blant annet bli benyttet dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner (boretog) og diverse håndverktøy.

Arbeidet omfatter blant annet:

  • boring, montering og jording av nye mastefundamenter
  • boring for festeanordninger i fjellskjæringer og tunneler
  • innheising av nye master
  • strekking og justering av nytt kontaktledningsanlegg

Det generelle støynivået vil være relativt moderat, men kortvarige perioder med kraftigere støy må regnes med. Vi gjør oppmerksom på at omfanget av støy vil avhengige av stedlige grunnforhold.

Hvorfor kvelds- og nattarbeid?

Ved arbeid på – eller i nærheten av jernbanespor, er det av praktiske grunner og hensyn til sikkerheten, nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten/ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 15. april 2024 klokken 16:47